DSC 5036

Portefeuille Werk & Inkomen

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Werk maakt mensen zelfredzaam, laat mensen zich van waarde voelen voor de maatschappij en is de beste manier om uit de armoede te komen. Daarom ligt hier de focus op bij het armoedebeleid wat betreft STIP. Ook wanneer iemand niet werkt, kan diegene via vrijwilligerswerk een bijdrage aan de maatschappij leveren.

De communicatie en dienstverlening vanuit de gemeente over uitkeringen en armoedebeleid moet geïnnoveerd worden. Het moet duidelijk en eenvoudig zijn een uitkering aan te vragen zodat er zo min mogelijk fouten gemaakt worden. Bij schuldenaren is de grootste schuldeiser de overheid zelf en daarom moet de gemeente aan sociaal incasseren doen.

Daarnaast vinden we dat bij schuldhulpverlening een proactieve, vroegtijdige aanpak hoort. Ook geven we specifiek aandacht aan jongeren, welke kwetsbaarder zijn voor schulden. Dit doen we door uitbreiding van het Jeugd Perspectief Fonds om jongeren schuldenvrij aan een baan te helpen en door voorlichting op scholen.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Werk & Inkomen.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
1 dec. 2022
M
Motie inkomenseis ZZP'ers voor toegang bijzondere bijstand
PvdA, CU, STIP, VVD
Om zoveel mogelijk ZZP'ers te helpen vragen we de wethouder om op verschillende manieren te laten kijken naar het inkomen van deze groep. Zo kunnen we iedereen die het nodig heeft helpen!
Toegezegd
10 nov. 2022
M
Help jongeren uit de schulden
STIP, CU, D66, PvdA, Volt, CDA, HvD
Bij de Armoedenota met een voorstel te komen om het JongerenPerspektiefFonds door te zetten en uit te breiden;
Toegezegd
3 okt. 2022
M
Eerlijke compensatie energiekosten
STIP, CU, CDA, PvdA
Studenten kunnen door deze motie, net als andere Delftse inwoners, aanspraak maken op financiële compensatie van de gemeente, als ze in geldnood zijn gekomen door de hoge energielasten. Ook kijken we hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Meer weten? Lees hier het websitestukje
Aangenomen
18 nov. 2021
M
Benut ruimte Participatiewet
CU, D66, STIP, CDA, SP, OD, GL
Mensen kunnen nauwelijks bijverdienen als ze in de bijstand zitten. Dit werkt demotiverend. We hebben de wethouder de opdracht gegeven om dit toch mogelijk te maken in Delft. Zo zorgen we dat werken loont!
Aangenomen
4 nov. 2021
M
Verhogen Studietoeslag student met een beperking
STIP, D66, OD, PvdA, HvD, CDA
De motie draagt het college op met het Rijk in gesprek te gaan dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld om de studietoeslag student met een beperking te verhogen naar 300 euro per maand en zodra de wetgeving ingaat met een voorstel naar de raad te komen.
Aangenomen
16 sep. 2021
SV
Wetswijziging studietoeslag student met beperking
STIP
STIP vraagt of het college bereid is, met de wetswijziging 'studietoeslag voor student met beperking' in het vooruitzicht, op korte termijn de studietoeslag voor studenten met een medische beperking in Delft te verhogen van 150 euro naar minimaal 300 euro per maand.
Gesteld
17 dec. 2020
M
Concretisering acties and pilots in het sociaal domein
VVD, STIP, D66, GL
De motie draagt het college op om overzichtelijk weer te geven wanneer je welke gecalculeerde besparing van 4.3 miljoen denkt te realiseren voor de Participatiewet, Jeugd en de Wmo en de Raad te voorzien van een concreet tijdspad.
Toegezegd
5 nov. 2020
M
Schuldhulpverlening ZZP’ers en ondernemers
VVD, CU, STIP, D66
Omdat de schuldenproblematiek bij ZZP'ers en ondernemers door de coronacrisis blijft toenemen vraagt deze motie hun intensief te betrekken bij de inrichting van de schuldhulpverlening. Lees hier het websitestukje over de begrotingsbehandeling!
Aangenomen

Gerelateerde artikelen