Moties

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van alle ingediende voorstellen van de fractie vanaf maart 2018. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Heb je vragen over een voorstel? Stel hem aan het verantwoordelijke fractielid of mail naar fractie@stipdelft.nl


Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
30 mrt. 2021
I
Delft Nieuwe Energie
STIP, GL, VVD
Het initiatiefvoorstel: “Delft Nieuwe Energie” ingediend bevat verschillende voorstellen om ondernemers een steun in de rug te bieden. Zo wil STIP meer ruimte in de stad te maken voor terrassen, muziek en evenementen en een korting aanbieden op leges en belastingen. Lees hier het websitestukje
Gesteld
30 mrt. 2021
M
Begrotingssaldo 2024 achter de hand
GL, SP, PvdA, D66, CDA, STIP, VVD
De motie vraagt het structureel begrotingssaldo in 2024 zoals dat uiteindelijk resteert in het Herstelplan na goedkeuring door de provincie beschikbaar te houden voor aanpassingen in de bezuinigingen van DOK en Delft voor Elkaar.
Aangenomen
30 mrt. 2021
A
Amendement 38CC
GL, CU, STIP, PvdA, D66, SP
De verwijderde passage betreft een voorstel om het bestaande beschikbare budget voor beeldende kunst ánders in te zetten. Daarmee betreft het geen bezuiniging maar een beleidswijziging; er zijn netto geen financiële consequenties voor de gemeente. Hierdoor is deze verwijderd uit het herstelplan.
Aangenomen
4 mrt. 2021
M
Motie Schone en leefbare wijken
CU, CDA, D66, STIP
De motie vraagt de kosten voor het ophalen van grofvuil te bekostigen vanuit de afvalstoffenheffing en in gesprek te treden met de woningcorporaties en huurdersraden over mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren in het kader van illegale bijzettingen en zwerfvuil. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
4 mrt. 2021
A
Schone en leefbare wijken
CU, CDA, D66, STIP
Het amendement wijzigt het door het college voorgestelde tarief van 25 euro voor het laten ophalen van grofvuil naar 0 en stelt voor het gesprek aan te gaan om te komen tot een solidaire en duurzame oplossing. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
4 feb. 2021
T
Nieuw, jong lid Investeringscommissie Fonds 2040
STIP
Wethouder Brandligt zegt toe dat het stemrecht van het toegevoegd jonger lid van de investeringscommissie in 2022 met de commissie zal worden besproken.
Toegezegd
28 jan. 2021
M
Samen met bewoners naar straat van de toekomst
GL, OD, STIP, PvdA
In co-creatie met bewoners gaat de gemeente aan de slag om van woonstraten een veiligere, groenere en leukere plek te maken. Zo verduurzamen we mét draagvlak de hele stad. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
28 jan. 2021
A
Experimenteren in de openbare ruimte
STIP, CU, PvdA, GL, GS, SD
Hiermee spreekt de raad duidelijk de wens uit nog vaker te willen experimenteren met nieuwe inrichtingen van wegen. Dit kan vooruitlopend op een definitieve aanpassingen worden gedaan om te monitoren wat de invloed van de aanpassingen is Lees hier het websitestukje
Aangenomen