ANBI

Algemene Informatie:

Studenten Techniek In Politiek (STIP) KvK: 40398527
RSIN: 803291140
Bankrekening: NL38 RABO 0127 6777 55
Contactgegevens: bestuur@stipdelft.nl
Fractiesecretariaat: Markt 87, 2611 GS Delft

Bestuur:

Voorzitter: Justin van Beek
Secretaris: Emily Vermeulen
Penningmeester: Nina Braakman
Campagneleider: Laurelle van der Stee
Commissaris Promotie: Matthijs van Teeffelen
Commissaris Logistiek: Jan Tilman

Beloningsbeleid: Geen

Fractie:

Fractievoorzitter: Ida de Boer
Raadslid: Jip Enthoven
Raadslid: Daylam Dag
Raadslid: Marnix Weiler
Raadslid: Rick van den Brink
Raadslid: Thierry Cüppers

Wethouder: Bas Vollebregt

Beloningsbeleid: Politieke vertegenwoordigers krijgen vanuit de gemeente Delft een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

Doelstelling:

Het ondersteunen in een zo breed mogelijke zin van de Delftse politieke partij "Studenten Techniek In Politiek".

Verslag Uitgeoefende Activiteiten: zie http://www.stipdelft.nl/actueel

Beleid

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan, zoals goedgekeurd op de Algemene Leden Vergadering van 24 september 2020 luiden:

  • Professionalisering van de vereniging en partij
  • Achterban en leden actief betrekken
  • Lange termijn waarborgen

Documenten: