Verkiezingsprogramma

Vol trots presenteert STIP het Verkiezingsprogramma 2022-2026: "STIP, Goed Geregeld". STIP gaat hard werken aan het verduurzamen van de stad, het huizentekort tegengaan en meer levendigheid in Delft. En nog veel meer! Lees hieronder wat STIP allemaal voor jouw gaat bereiken de volgende 4 jaar. STIP regelt het! Door de toekomst, voor de toekomst!

STIP Verkiezingsprogramma 2022 Voorblad V4


Ons volledige Verkiezingsprogramma 2022-2026 is hier te vinden

De komende vier jaar wil STIP verder werken aan het verduurzamen van de stad, het huizentekort tegengaan en meer levendigheid in Delft. Met nieuwe, Delftse oplossingen wil STIP deze uitdagingen het hoofd bieden. Door middel van nieuwe technieken versnellen we de transitie naar een duurzame stad. Met slimme nieuwe huizen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk Delftenaren een passend thuis hebben. Deze nieuwe oplossingen zijn gelijk de banenmotor van de Delftse economie!

Klaar voor de toekomst

Om luchtvervuiling, hittestress en verdere opwarming van de aarde tegen te gaan wil STIP echt actie op klimaat. Wat STIP betreft wacht de gemeente Delft niet meer af en beginnen we bij de bron: we brengen de CO2 uitstoot zo snel mogelijk naar nul, richten de stad in op extremer weer en zetten een forse energie omslag in gang. Concreet betekent dat: in 2040 heel Delft van het gas af, nu al zoveel mogelijk huizen isoleren en zonnepanelen op de daken.

Bouwen voor de toekomst

Iedereen verdient een thuis. Helaas is er in Nederland een gigantisch tekort aan woningen. Daardoor is het voor steeds meer mensen onmogelijk iets te vinden. Zo ook in Delft. Het vraagt volgens STIP om slimme oplossingen. In de eerste plaats betekent dat: Keihard bijbouwen waar dat kan, de hoogte schuwen we daarbij niet. Door de omzettingsvergunning af te schaffen, friendscontracten mogelijk te maken en doorstroming naar passende huizen te stimuleren komt er meer ruimte voor gezinnen, starters en studenten. Daarbij is voor STIP nieuwbouw, altijd duurzame bouw.

Destination Delft

STIP vindt dat Delft door corona op een openluchtmuseum is gaan lijken. STIP wil de stad nieuw leven in blazen door te investeren in musea, theater en kunst, de terrassen permanent uit te breiden en meer plekken te maken om uit te gaan. Zodra Corona weg is gaan we dat samen groots vieren! Zo blijft het leuk om in Delft te wonen en de stad te bezoeken.

Delft loopt voorop

Delft is koploper op het gebied van techniek en innovatie. Wat STIP betreft past bij zo'n stad ook op andere onderwerpen vooruitstrevend beleid. Beleid dat aansluit bij jonge Delftenaren. Zo wil STIP aandacht voor plezier in seksuele voorlichting, makkelijk beschikbare SOA-tests, ruimte voor legalisatie van softdrugs en jongeren laten meedenken bij Delfts beleid. We laten Delft ouderwets denken los en gaan vooroplopen in vernieuwing.

Terugblik lijsttrekker Ida de Boer

STIP kijkt zeer tevreden terug op de resultaten van de fractie. Het zijn vier heftige jaren geweest. Ondanks corona hebben we met de raad grote stappen gezet. We gaan een warmtenet aanleggen, hebben een warmteplan en circulariteitsvisie aangenomen en meer geld vrijgemaakt voor ACTIE op duurzaamheid. Er is meer ruimte gekomen voor terrassen, muziek, studentenverenigingen en evenementen. Ook zijn er plannen om 2500 studentenwoningen bij te bouwen en afspraken om daarvan zo veel mogelijk onzelfstandig te maken. Grote technische bedrijven hebben besloten zich in Delft te vestigen. De eerste heipalen zitten in de grond voor de bouw van doorgroeigebouw NEXT!Delft en er komt een spektakelmusical over niemand minder dan Willem van Oranje naar Delft. Daar zijn we trots op!

Campagne!

De komende tijd zul je veel van STIP gaan horen. Zorg ervoor dat je ons op alle sociale media kanalen volgt en kom vooral langs op het STIP campagnehok. Deze vindt je op de Brabantse Turfmarkt 69! Heb jij vragen over ons verkiezingsprogramma of gewoon benieuwd naar STIP? Contacteer dan Daylam Dag. Tot snel!