Marnix Weiler

Wat is Delft een fantastische stad! In 1996 werd ik er geboren, ging er vervolgens naar school, leerde er hockeyen en maakte er muziek. In 2014 startte ik met de studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit, werd ik via commissies actief bij de studievereniging en werd ik lid bij studentenvereniging Virgiel. In de jaren die volgden ontdekte ik onder studenten de Delftse mentaliteit van ondernemen, creativiteit, nieuwe initiatieven en het durven aanpakken. Deze instelling hoop ik de komende jaren door te zetten in de gemeenteraad om zo van Delft een nog fantastischere stad te maken.

Er liggen in de komende jaren namelijk enorme kansen in het verschiet. Zo is er de mogelijkheid om van de Spoorzone een bewonderenswaardige entree van onze Prinsenstad te maken. Toerisme en cultuur zijn belangrijke sleutels tot het succes van de Delftse economie en levendigheid en hierin investeren is dan ook van belang.

Daarnaast biedt de verstedelijkingsopgave, die zich ook voor Delft aandient, een kans om te investeren in een betere leefomgeving voor de woonwijken in Delft, waar het minder gaat. Er moeten veel woningen in Delft bijgebouwd worden, maar hierbij moeten voorzieningen als scholen, sportverenigingen en groen niet vergeten worden. Dit verbetert de sociale situatie in deze wijken en maakt onze stad bovendien nóg mooier.

Een andere kans is de groei van de TU Delft en de bedrijvigheid die dat met zich meebrengt. Nieuwe bedrijven binden aan onze stad en ze goede voorzieningen bieden is in het belang van elke Delftenaar. Bovendien hebben we, met alles wat er op en rondom de campus gebeurt, ontzettend veel kennis in huis waarmee we Delft en de rest van Nederland een heel stuk duurzamer kunnen maken.

Kortom, Delft kan inderdaad nog fantastischer worden en ik kijk ernaar uit om me hier samen met mijn fractiegenoten, mede-raadsleden en u voor in te zetten!


Geschreven artikelen