Minder afval: Schoner, duurzamer én goedkoper!

In Delft is het nieuwe afvalbeleid vastgesteld! Hierin zeggen we ambitieus om te gaan met ons afval. Zo gaan we de hoeveelheid restafval fors terugbrengen. STIP heeft zich over de jaren heen hard gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Want een stad met minder afval oogt minder vies, is beter voor het klimaat, en het scheelt in de portemonnee!

Thierry bij vuilcontainers

Het ambitieuze beleid van nu, ligt er onder andere door een motie die STIP anderhalf jaar geleden heeft ingediend. In deze motie ‘minder afval, minder kosten’ riepen we op om ervoor te zorgen dat we onze hoeveelheid restafval flink gaan terugbrengen. Als we per persoon ongeveer halveren, scheelt dat namelijk miljoenen in de kosten voor het verwerken van afval! Wat STIP betreft is dat een win-winsituatie.

In het beleid staan een aantal ideeën om dat voor elkaar te krijgen. Daarnaast hebben wij zelf nog een aantal suggesties gedaan, in het verleden en in dit debat, om daar nog beter stappen in te kunnen zetten. We lichten hier een paar punten uit:

Betalen voor iedereen, of betalen voor je eigen afval?

Op dit moment betaal je als Delftse inwoner een afvalstoffenheffing. Deze is gebaseerd op de totale hoeveelheid afval, en wordt over iedereen verdeeld. In feite betaal je dus een klein deel van iedereens afval. Maar, je zou dit ook anders kunnen inrichten. Met een resttarief betaal je je afvalstoffenheffing alleen voor je eigen afvalproductie. Dit betekent, dat als je weinig afval produceert, je direct merkt dat je minder heffing hoeft te betalen. Een verschil wat je in het eerdere systeem pas zou merken als de gehele stad dezelfde hoeveelheid afval minder zou creëren. Daarmee vormt het resttarief een hele directe motivatie, om slim met afval om te gaan, en verdelen we de kosten op een eerlijke manier.

In Delft wordt het nog niet direct ingevoerd, want er zijn ook wat kanttekeningen aan deze maatregel. We moeten voorkomen dat mensen die niet goed kunnen meekomen met deze maatregel er niet door worden benadeeld. Denk aan mensen die met velen in een kleine woning wonen, en dus minder plek hebben om afval te scheiden. Of een gezin met jonge kinderen, die veel luiers produceren. Of een student die op de TU Delft campus woont, waar GFT scheiden nog geen optie is.

STIP is het er daarom mee eens dat we dit nog niet invoeren, maar eerst gaan onderzoeken. Zo kunnen we eerst goed bekijken hoe we deze maatregel kunnen laten samengaan met dit soort leefomstandigheden. Wij houden ook graag de vinger aan de pols. Zo heeft de wethouder op verzoek van STIP toegezegd om beter te rapporteren over voortgang op dit soort zaken. Zo krijgen we als raad bijvoorbeeld meer inzicht in pilots om GFT inpandig te scheiden, zodat we dat op de campus kunnen invoeren.

Ja-Ja-stickers, leenbakfietsen en contant betalen voor afval

In de aanloop naar dit beleid heeft STIP op dit onderwerp niet stilgezeten. Voor het verminderen van afval, is het ook belangrijk dat we minder afval gaan produceren. Daarom diende STIP in 2019 al een motie in om de Ja-Ja-sticker in te voeren, een middel wat ervoor zorgt dat er een stuk minder ongeadresseerd reclamewerk en huis-aan-huisbladen wordt bezorgd. De motie werd toen al aangenomen, maar nu wordt het concept ook eindelijk in Delft ingevoerd!

Een ander belangrijk onderdeel van afvalverwerking is het grofvuil. Hier zijn al stappen gemaakt om de afvalkosten eerlijker te verdelen: vanaf de 12e keer dat je grofvuil wegbrengt, zal nu een meerprijs moeten worden betaald. Om de toegankelijkheid hiervan te waarborgen, heeft STIP een motie ingediend om bij Avalex aan te dringen deze betaalmogelijkheid ook contant aan te bieden. Hoewel Avalex dit helaas naast zich neer heeft gelegd, zijn wij nog steeds van mening dat het bij dit soort instanties altijd mogelijk zou moeten zijn met contant geld te kunnen betalen.

Ook in het wegbrengen van grofvuil zelf wil STIP verbeterslagen zien. Al vaker pleitten wij ervoor dat de milieustraat niet alleen makkelijk met de auto te bereiken is. Dit lijkt eindelijk goed door te dringen: de wethouder heeft ondertussen toegezegd te kijken naar alternatieve manieren om afval te brengen, aangeboden vanuit de gemeente. Een mooi voorbeeld hiervan is een grofvuilbakfiets, naar succes in meerdere andere gemeenten, welke je kan lenen om daarmee je grofvuil naar de milieustraat te brengen!

Kortom, STIP heeft zich hard gemaakt en blijft zich hardmaken voor het terugbrengen van de hoeveelheden afval, en het stimuleren van duurzame manieren om afval te scheiden en te brengen. Heb je hier ideeën voor, vragen over, of vind je dat er andere dingen zijn waar we naar zouden moeten kijken? Laat het dan vooral aan Thierry weten!