Delft naar 30 km/uur!

In steeds meer steden wordt een maximumsnelheid van 30 km/uur de nieuwe norm. STIP is voorstander van het implementeren van een lagere maximumsnelheid om zo de veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid van Delft te bevorderen. Daarom hebben wij hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

30kmuur

Op 27 oktober 2020 is een motie in de Tweede Kamer aangenomen die vraagt om 30 km/uur als uitgangspunt binnen de bebouwde kom te hanteren. Als gevolg hiervan zie je dat er in steeds meer steden een maximumsnelheid van 30 km/uur de nieuwe norm is binnen de bebouwde kom.

Diverse gemeenten zijn al overgestapt of bezig met de voorbereidingen naar een 30 km/uur stad. Zo heeft Amsterdam als eerste deze stap gemaakt en andere steden zoals Utrecht, Gouda, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Rotterdam en Hoeksche Waard zijn hier mee bezig. Nu Delft nog!

Waarom wil STIP naar 30 km/uur?

Er zijn momenteel al verschillende organisaties die pleiten voor een lagere maximumsnelheid, zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Zij zien namelijk dat een lagere snelheid zorgt voor minder lawaai dat van verkeer afkomt en voor een betere gezondheid. STIP is daar voorstander van. Wij denken dat verschillende wegen in Delft geschikt zijn voor 30 km/uur en daarbij een veiligere inrichting. Denk bijvoorbeeld aan de Vrijenbanselaan of de Schieweg. Daarnaast zorgt een lagere snelheid voor minder CO2-uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Daarmee draagt het bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Delft. Ook zorgt een lagere snelheid voor minder ongevallen en komt er meer ruimte op straat vrij voor andere dingen, zoals vergroenen, spelen of het bouwen van woningen, aangezien de wegen minder breed kunnen worden.

Ben je benieuwd naar de schriftelijke vragen? Dan kan je ze hier lezen! Wil jij meer weten of meedenken? Neem dan contact op met Sophie Wentink!